talenty gallupa

Przykładowy wpis

Czym są talenty Gallupa? Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś.   Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania,który może znaleźć pożyteczne zastosowanie. https://www.youtube.com/watch?v=2swSj-ssuts Amerykański Instytutu Gallupa przez ostatnie trzydzieści lat prowadził badania nad poszukiwaniem najlepszych sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału. Przeprowadzono dwa miliony wywiadów na temat silnych stron. Poddano badaniom 80 tysięcy menagerów, w kilkuset organizacjach na całym świecie, czego celem było znalezienie wspólnych cech wszystkich najlepszych na świecie managerów. Wyłoniono 34 Read more…