talenty gallupa

Przykładowy wpis

Czym są talenty Gallupa? Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś.   Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania,który może znaleźć pożyteczne zastosowanie. https://www.youtube.com/watch?v=2swSj-ssuts Amerykański Instytutu Gallupa przez ostatnie trzydzieści lat prowadził badania nad poszukiwaniem najlepszych sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału. Przeprowadzono dwa miliony wywiadów na temat Read more…