Czym są talenty Gallupa?

Talent to szczególna naturalna zdolność lub predyspozycja do czegoś.

 

Talent to powtarzający się wzorzec myślenia, odczuwania oraz zachowania,
który może znaleźć pożyteczne zastosowanie.

Amerykański Instytutu Gallupa przez ostatnie trzydzieści lat prowadził badania nad poszukiwaniem najlepszych sposobów wykorzystania ludzkiego potencjału. Przeprowadzono dwa miliony wywiadów na temat silnych stron. Poddano badaniom 80 tysięcy menagerów, w kilkuset organizacjach na całym świecie, czego celem było znalezienie wspólnych cech wszystkich najlepszych na świecie managerów.

Wyłoniono 34 talenty, najczęściej spotykanie cechy ludzi sukcesu. 

Diagnoza Strenghts Finder®

Strenghts Finder® pozwala niemal natychmiast zidentyfikować u danej osoby dominujące talenty, czyli cechy specyficzne. Diagnoza odbywa się on-line.

Sesja informacji zwrotnej

Profesjonalny feedback udzielany przez coach’a pozwoli na lepsze zrozumienie swoich talentów oraz nadanie im właściwego kierunku, aby wykorzystywać je inteligentnie i świadomie.

Categories: Uncategorized